Skip to content

 

DIGITAL CLASS ROOM

DigiClass

Virtual Training Platform

ระบบการบริหารจัดการ การจัดอบรมและสัมมนาแบบออนไลน์ Virtual Training Platform รูปแบบใหม่ของการเรียนรู้ทางไกลที่สนุกสนานและมีส่วนร่วม

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่เข้าถึงได้ทุกที่ โปรแกรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
   

digiclass cover
create a course
สร้างคอร์สเรียน

สามารถสร้างคอร์สสอน 
ราคาคอร์ส พร้อมลงทะเบียน

calendar
จัดตารางการสอน

จัดตารางการสอน  นัดเวลา นัดตัวบุคคล ได้แบบออนไลน์

streaming video
วีดีโอสตรีมมิ่ง ภาพ
 และเสียง

นำเสนองานด้วยเทคโนโลยีวีดีโอสตรีมมิ่ง ภาพ และเสียง เปลี่ยนธีมสำหรับแต่ห้องเรียน

chat system
ระบบแชท

พูดคุยในห้องเรียนและส่งเอกสารแบบ Soft file ผ่านระบบ หรือ ผ่านอีเมล

 

คุณสมบัติ Virtual Training Platform

ระบบ Virtual Training Platform จำนวน 1 ชุดโปรแกรม โดยมีคุณสมบัติและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

Computer login

ระบบการลงทะเบียน

รองรับการอย่างน้อย 2 ใน 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

 • ลงทะเบียนแบบเปิด ซึ่งเป็นการอนุญาติให้ผู้ต้องการเข้ารับการอบรม สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง ด้วยอีเมล์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ลงทะเบียนแบบปิด ซึ่งสามารถทำได้โดยการอนุญาตให้ทำการอัพโหลด ชื่อผู้ใช้งาน ซึ่งอาจจะเป็นชุดข้อความ หรือ อีเมล์ หรือ เบอร์โทร พร้อมทั้งรหัสผ่านที่กำหนด เข้าสู่ระบบ
 • ลงทะเบียนโดยผู้ที่ลงทะเบียนสามารถใช้ Social Account จาก Facebook, Google และ LINE เข้าสู่ระบบได้
 • มีความสามารถในการให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ทำการจอง หลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการอบรม และ /หรือ สัมมนาได้ โดยกรณีที่หลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่าย ระบบจะต้องอนุญาตให้ลงทะเบียนทำการแนบเอกสาร หรือหลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบได้

ระบบการแสดงผลตารางการอบรม

มีระบบการแสดงผลตารางวันที่มีการอบรม ในรูปแบบปฏิทิน โดยผู้มีบัญชีการเข้าใช้ระบบ สามารถคลิ้กเลือก การสัมมนาและ / หรือ การอบรมที่ต้องการได้

training schedule
push-notifications-concept

ระบบการแจ้งเตือน

มีระบบการแจ้งเตือน เมื่อใกล้ถึงวันที่มีการอบรม ผ่านช่องทางอีเมล์ และ / หรือ SMS ระบบจะทำแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ

ระบบบันทึกวิดีโอ

มีระบบการบันทึกวิดีโอของผู้บรรยายตั้งแต่ต้นจนจบการบรรยาย ในรูปแบบไฟล์ .mp4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถดูย้อนหลังได้

video recording
customer-feedback-concept

ระบบสำรวจความพึงพอใจ

มีระบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม เป็นรวบรวมข้อมูลและความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม นำพัฒนาด้านข้อมูลหรือของผู้บรรยายเอง รวมถึงการตั้งราคาที่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อผู้บรรยาย

การสร้างข้อสอบออนไลน์

ระบบอนุญาตให้ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำข้อสอบที่มีความเกี่ยวข้องกับ หลักสูตรที่เข้ารับการอบรมได้ ผู้บรรยายสามารถสร้างข้อสอบออนไลน์ได้ตลอด ไม่ว่าจะวัดผลสอบก่อนอบรม หรือ หลังอบรม

online-test-concept
site-stats-concept

ระบบแสดงรายงาน

มีระบบรายการ ซึ่งต้องแสดงรายงานดังต่อไปนี้

 • รายงานจำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละ การอบรม/สัมมนาที่เกิดขึ้นในระบบ
 • รายงานรายได้ที่เกิดขึ้นแต่ละการอบรม/สัมมนา
 • รายงานจำนวนการอบรม/สัมมนาที่เกิดขึ้น โดยการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้
 • รายงานแสดงความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม
 • รายงานแสดงจำนวนผู้ลงทะเบียน และ วิทยากร

ระบบรองรับการแสดงผล

ระบบมีความสามารถรองรับการแสดงผล ในเว็บเบราเซอร์ ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ สมาร์ทโฟน ที่ติดตั้งเบราเซอร์ ดังต่อไปนี้ได้เป็นอย่างน้อย

 • Firefox version 107
 • Edge version 107
 • Edge for Andriod version 104
 • Chrome version 107
web-devices-concept
shared-workspace-concept

ระบบหลังบ้าน (Back Office)

มีระบบหลังบ้าน (Back Office) โดยมีความสามารถดังนี้

 • มีระบบการสร้าง แก้ไข และ ลบ บัญชีผู้ใช้งาน
 • มีระบบการสร้างคอร์สการอบรม/สัมมนา พร้อมทั้งการอัพโหลดไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้ในการอบรมสัมมนา พร้อมทั้งการกำหนด ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรม
 • มีความสามารถในการอนุญาตให้สร้าง ข้อสอบแบบออนไลน์ (Assessment) ที่มีความสัมพันธ์กับ การอบรม/สัมมนา ที่สร้างขึ้นได้
 • มีระบบการจัดการไฟล์ วิดีโอ เพื่อการดูย้อนหลัง รวมทั้งการกำหนดสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงไฟล์วิดีโอดังกล่าว โดยจะต้องมีการกำหนดความสัมพันธ์หรือให้สิทธิ์ หรือ เพิกถอนสิทธิ์ กับผู้ใช้งานในระบบได้
 • มีระบบการพิมพ์ประกาศนียบัตรรับรองการเข้ารับการอบรม/สัมมนา โดยต้องมีความสามารถ ในการสร้างประกาศนีบัตรในรูปแบบ PDF ได้เป็นอย่างน้อย

การปรับใช้งานของคุณ

ระบบหลักมีความสามารถในการถูกนำไปติดตั้ง ได้บนระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Windows ได้ ทั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบปกติ หรือ คอมพิวเตอร์แบบเสมือน (Hypervisor)

digiclass deployment

ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

ใช้งานระบบ DigiClass 24 x 7

ให้ระบบอบรมและสัมมนาแบบออนไลน์ของคุณมีความยืดหยุ่น คล่องตัว

digiclass cover